Media aandacht tijdens het opstarten van de Speelgoedbank in Friesland

 

 

JOURE – De begin dit jaar opgerichte Speelgoedbank Friesland is naarstig op zoek naar een locatie voor de opslag en uitgifte van speelgoed. De Speelgoedbank richt zich op het inzamelen van speelgoed om zo kinderen van minderbedeelden in de regio Friesland van speelgoed te voorzien. Dit initiatief is inmiddels behoorlijk succesvol, want er is inmiddels aardig wat speelgoed ingezameld en daarom wordt er gezocht naar een nieuwe geschikte locatie. Tot die tijd zien de initiatiefnemers zich genoodzaakt het speelgoed zelf op te halen. Dit wordt in de regio Zuidwest-Friesland gedaan (tussen Bolsward, Sneek, Joure, Heerenveen en Lemmer), omdat het anders te duur wordt.

Het speelgoed wordt overigens niet zomaar uitgedeeld aan mensen. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van een door de Speelgoedbank geaccepteerde instelling of persoon.

Anbi Status.

Inmiddels heeft de Speelgoedbank de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen van de Belastingdienst. Dit betekent dat de organisatie erkend wordt en er eventueel vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelafsting te verkrijgen zijn. Dit is belangrijk want hiermee worden schenkingen aan de Speelgoedbank aftrekbaar van de belasting als gift. Om deze status ook in 2014 te behouden, moeten er diverse gegevens verplicht gepubliceerd worden. Het gaat dan om NAW-gegevens, bestuurssamenstelling en beloning. Wordt dit nagelaten dan kan de status worden geweigerd of ingetrokken.

De Speelgoedbank zoekt nog vrijwilligers die kunnen helpen met het inzamelen, schoonmaken of repareren van het speelgoed. Ook zijn donaties in de vorm van speelgoed of geld welkom.

 

Bron:  Jouwjoure. Persbericht : 12 augustus 2013 .

Overzicht van pers- en media berichten.

 

Overigen:

 

Omroep Súdwest :  Eerste editie kerstmarkt/speelgoedbank Sneek.

Omroep Friesland: Speelgoed ingezameld voor kansarme kinderen.

Defeanster.nl :  Speelgoedinzameling CBS De Oanrin uit Twijzel overweldigend succes

Joustercourant.nl: Stichting Speelgoedbank Friesland zoekt onderkomen

Grootsneek.nl : Speelgoedbank Sneek van start.

Liwwarders.nl:  Speelgoedbank Sneek van start.

SneekerNieuwsblad: Speelgoedbank in Sneek van start.

Omroep Friesland: Nije boartersguodbank yn Snits

Nlpersberichten.nl : Speelgoed gezocht voor Speelgoedbank Friesland.

Overigen: Zoektocht naar opslagruimte in 2013

Jouwjoure: Speelgoedbank zoekt locatie en supermarkten

Omroep Friesland: Boartersguod bank Snits siket plak.

 

 

 

 

Friesch Dagblad

 

Deel deze pagina op....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *