Speelgoedbank ontvangt gift van het Oranjefonds om te kunnen starten.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Speelgoedbank Friesland heeft van het Oranjefonds een behoorlijke financiele ondersteuning ontvangen om te kunnen starten met het initiatief voor het opzetten van een Speelgoedbank in Friesland.

 

Wat doet het Oranjefonds precies?

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden ze € 30 miljoen aan  doelstellingen waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 7000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door steun van het fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie.

 

Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma’s.
Meer informatie over het oranjefonds vindt je op www.oranjefonds.nl

 

Oranje-Fonds-voor-sociale-initiatieven

Anbi Status.

Inmiddels heeft de Speelgoedbank de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen van de Belastingdienst. Dit betekent dat de organisatie erkend wordt en er eventueel vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelafsting te verkrijgen zijn. Dit is belangrijk want hiermee worden schenkingen aan de Speelgoedbank aftrekbaar van de belasting als gift. Om deze status ook in 2014 te behouden, moeten er diverse gegevens verplicht gepubliceerd worden. Het gaat dan om NAW-gegevens, bestuurssamenstelling en beloning. Wordt dit nagelaten dan kan de status worden geweigerd of ingetrokken.

Een van de vereisten voor het aanmelden voor het fonds is het van belang dat de stichting aangesloten is bij de ANBI. Deze status hebben we sinds kort.

De regels voor een ANBI stichting zijn onder andere.

 

90%-eis

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI. In de wet zijn expliciet een aantal rechtsvormen uitgesloten:

  • vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal (BV en/of NV);
  • coöperatie;
  • onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven.

In feite komen de volgende rechtsvormen in aanmerking voor een ANBI-beschikking:

  • stichting;
  • vereniging;
  • kerkgenootschap.

Geen winstoogmerk

Uit de regelgeving; zoals de statuten, reglement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft.

 

Lees verder op http://anbi.nl/algemene-regelgeving/

Deel deze pagina op....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *