Tag: Scholen

Maatschappelijke stage bij de Speelgoedbank Friesland.

Mijn naam is  Joel de Jong uit Sneek. Ik zit in de 3de klas van het Nordwincollege in Sneek. Sinds kort doe ik mijn maatschappelijke stage bij de Speelgoedbank Friesland. Ik heb voor de speelgoedbank gekozen omdat ik het een goed initiatief vind.   Sommige kinderen hebben veel speelgoed, en sommige kinderen hebben bijna niks. De speelgoedbank zorgt ervoor dat de kinderen die… Read more →

Inzamelaktie zondagsschool “Samuël” uit Broek.

Zondagsschool “Samuël” met speelgoed op stap! Zondagschool uit Broek heeft  een speelgoed inzamelaktie gehouden met als doel het ondersteunen van de Speelgoedbank in Sneek. De aktie was een groot succes en er is heel veel goed en mooi speelgoed ingezameld. Bepakt en bezakt gingen we op zondag 15 februari met de kinderen van zondagsschool Samuël.     Read more →

Speelgoedinzameling CBS De Oanrin uit Twijzel overweldigend succes.

Een busje en een auto vol met speelgoed is zaterdagochtend vanuit Twijzel naar de speelgoedbank in Sneek overgebracht. Kinderen van de christelijke basisschool De Oanrin in Twijzel hebben de spullen ingezameld, zodat arme kinderen in de provincie ook Sinterklaas kunnen vieren. Het speelgoed wordt aangeboden op de speelgoedbank in Sneek. Mensen kunnen er iets uitzoeken als ze een verwijskaart van… Read more →

Basisschool de Reinboge te Bantega inzamel aktie.

In maart werden we door een ouder van de basis school in Bantega benaderd dat ze een goed doel zochten voor een inzamelactie.   Doordat we speelgoed inzamelden voor mensen in Friesland sprak onze doel de ouderraad aan. In april heeft de Reinboge de speelgoed inzamel actie gehouden waarbij ouders en kinderen hun speelgoed in konden leveren op de school… Read more →