Belastingvoordeel voor giften aan een ANBI gecertificeerde instelling.

Speelgoedbank Friesland heeft sinds 2013 de gecertificeerde ANBI status dat wil zeggen dat er behoorlijke belastingvoordelen zijn inANBI-logo1dien bedrijven of particulieren onze stichting financieel ondersteunen. Uw giften zijn dan namelijk voor een groot gedeelte aftrekbaar van de belastingen.

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten namelijk belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

ANBI.nl (Intervivos B.V.)  is een publicatieportaal voor ANBI’s. Wat kan ANBI.nl betekenen voor uw organisatie? Het geheel vernieuwde platform biedt uw organisatie de mogelijkheid om donateurs en belangstellenden te informeren over de werkwijze, ambities en daarmee gelijk te voldoen aan uw wettelijke publicatieverplichting. Op ANBI.nl staan de gebruikerservaringen van uw donateurs centraal. U kunt met het platform fondsen werven door uw eigen donatiemodule te koppelen aan uw publicatiepagina voor eenmalige of structurele giften. ANBI.nl biedt u meer dan alleen een manier om te voldoen aan uw publicatieverplichting.

Deel deze pagina op....

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *