Open met aanhoudende corona maatregelen

Vanaf 13 juni zijn we weer open.  Inbreng van speelgoed is ook weer mogelijk. Dit kan elke zaterdag tussen 9.30 en 12.00 uur.   We moeten ons wel nog steeds houden aan de getroffen maatregelen. Deze nog even op een rijtje: Volg de instructies op van de vrijwilliger die bij de deur staat. Als er te veel mensen binnen zijn… Read more →

Tijdelijk gesloten ivm corona virus.

Ook wij als vrijwilligers van de speelgoedbank zijn genoodzaakt de richtlijnen omtrent het corona virus aan te houden. We willen de veiligheid van onze cliënten en onszelf waarborgen en hebben besloten dat we de deuren tijdelijk sluiten en inbreng van speelgoed dus niet mogelijk is. Over het eerst volgende afhaal moment van 11 april zal nader bericht volgen.  Read more →

Ophaal momenten van 2020.

Op de volgende datums, is er tussen 10.00 en 12.00 uur speelgoed bij ons af te halen: 11 januari, 8 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 4 juli, 12 september, 10 oktober, 7 november, 28 november en 12 december. Read more →

Huisregels van de Speelgoedbank Friesland te Sneek.

Voor het gebruik van de speelgoedbank locatie in Sneek zijn de volgende regels van toepassing.   Als Uw gezin nog niet ingeschreven is, dit graag eerst doen bij een van de vrijwilligers. Zonder inschrijving en de bijbehorende formulieren kan er geen speelgoed meegenomen worden.  Voordat U speelgoed gaat uitzoeken graag even melden bij de vrijwilliger aan de tafel. Per kind… Read more →

Belastingvoordeel voor giften aan een ANBI gecertificeerde instelling.

Speelgoedbank Friesland heeft sinds 2013 de gecertificeerde ANBI status dat wil zeggen dat er behoorlijke belastingvoordelen zijn indien bedrijven of particulieren onze stichting financieel ondersteunen. Uw giften zijn dan namelijk voor een groot gedeelte aftrekbaar van de belastingen.   Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten namelijk belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen… Read more →